שמחה ביטן
כריתת עצים
שמחה ביטן
גיזום עצים
simha bitan
גיזום עצים

"הזהרו זו עבודה למומחים בלבד "אין חכם כבעל ניסיון